Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin, bấm nút Tạo chữ ký

Bước 2: Copy lại thông tin chữ ký và Paste vào phần chữ ký trong cài đặt email