Thanh toán chi phí thiết kế website và sử dụng các dịch vụ tại công ty TNHH công nghệ Alla

Khi quý khách sử dụng  các dịch vụ tại Alla như thiết kế website, SEO website, chạy Google Adwords…thì quy trình thanh toán được chia làm 2 đợt như sau:

Chính sách thanh toán
Chính sách thanh toán

Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng khi sử dụng các dịch vụ tại Alla

Sau khi hai bên đã thỏa thuận được các điều khoản trong hợp đồng và tiến hành ký hợp đồng thì trong vòng 24h, kể từ khi hợp đồng kinh tế giữa hai bên có giá trị, quý khách vui lòng thanh toán 50% tổng giá trị trong hợp đồng.

Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại

Sau  khi hai bên đã ký biên bản bàn giao hoặc các hợp đồng thanh toán theo hàng tháng, thì quý khách vui lòng thanh toán cho Alla đúng thời gian quy định trong hợp đồng kinh tế mà hai bên đã ký kết.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng các dịch vụ của công ty TNHH công nghệ Alla.